Proiectul IENE 11 PROVAC este un răspuns puternic la cererea europeană importantă și actuală, subliniată în Strategia UE pentru vaccinuri COVID-19, pentru a pregăti profesioniștii din domeniul sănătății ca surse de încredere de informații cu privire la chestiuni legate de vaccinare și pentru a le împuternici să abordeze ezitarea la vaccin, să abordeze dezinformarea și dezinformarea, asigurarea unei comunicări clare cu privire la beneficiile, riscurile și importanța vaccinurilor COVID-19 și construirea încrederii publicului în vaccinuri.

Proiectul își propune să sprijine și să formeze profesioniștii din domeniul sănătății pentru a promova vaccinarea și a aborda ezitarea la vaccin, pentru a-și îmbunătăți cunoștințele despre vaccin și vaccinare și pentru a dezvolta abilități de comunicare, abilități culturale și de relație socială, împuternicindu-i să lupte împotriva dezinformarii, abordând ezitarea la vaccin și îmbunătățind. încrederea în vaccin pentru persoanele care sunt mai ezitante sau persoanele din grupuri dezavantajate.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Creșterea nivelului de cunoștințe privind vaccinul și vaccinarea profesioniștilor din domeniul sănătății și sprijinirea acestora pentru a promova vaccinarea și a aborda cu ezitare la vaccinare
  • Consolidarea aspectelor legate de vaccinare și imunizare în programele de formare și educația profesioniștilor din domeniul sănătății
  • Creșterea calității în formarea continuă a lucrătorilor din domeniul sănătății implicați în vaccinare