ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

Αυτή η σελίδα περιέχει τα 20 εργαλεία μάθησης που δημιουργήθηκαν από τους εταίρους στο πλαίσιο του έργου IENE 11.

Κάθε εργαλείο συζητά ένα συγκεκριμένο θέμα ανάλογα με τις ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.


Ενότητα 1: Πολιτισμική Επαγρύπνηση


1.1. Αυτογνωσία

 Λήψη σε:  English     Romanian    Spanish     Greek

 1.2. Μύθοι και φόβοι

  Λήψη σε:  English     Romanian    Spanish     Greek

1.3. Αξίες, στάσεις και συμπεριφορά

 Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

1.4. Αναγνώριση των αναγκών υγείας και κοινωνικής φροντίδας για τους χρήστες και τους επαγγελματίες

 Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

1.5. Εργαλείο αξιολόγησης

Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek


Ενότητα 3: Πολιτισμική Ευαισθησία


3.1.  Πολιτισμικά Ευαίσθητη συμπόνια και σεβασμός

  Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

3.2.  Διαπολιτισμική επικοινωνία

  Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

3.3.  Ηθικά ζητήματα και ανθρώπινα δικαιώματα

 Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

3.4.  Εργασία με ευάλωτους πληθυσμούς και άλλες ομάδες

 Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

3.5.  Εργαλείο αξιολόγησης

 Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

Ενότητα 2: Πολιτισμική Γνώση


2.1.  Πολιτικές και στρατηγικές

Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

2.2.  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του εμβολιασμού

Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

2.3.  Κατανόηση των πολιτισμικών οπτικών και επιρροών σε θέματα που σχετίζονται με τον εμβολιασμό και/ή την διστακτικότητα του

Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

2.4.  Κατανόηση των εμβολίων και του εμβολιασμού

 Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

 2.5.  Εργαλείο αξιολόγησης

Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

Ενότητα 4: Πολιτισμική Επάρκεια


4.1.  Προάσπιση

Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

4.2. Ενδυνάμωση

Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

4.3.  Πρακτική και τεχνικές εμβολιασμού

Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

4.4.  Πολιτισμικά επαρκής αξιολόγηση αναγκών

Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

4.5.  Εργαλείο αξιολόγησης

Λήψη σε: English     Romanian    Spanish     Greek

 


Κατεβάστε τον ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ στα   Αγγλικά    Ελληνικά    Ρουμανικά   Ισπανικά